RAMBLA MUSIC

MÚSICA I ART PER A TOTHOM

Oferta educativa musical

  • Cicles formatius

Sensibilització

Per a nens i nenes de 3 anys. 

A través del joc, la cançó, la dansa, la motricitat i l'experimentació sonora realitzem les primeres passes musicals, Treballem l’oïda intern musical, la memòria, la creativitat, la parla, l’entonació, el sentit rítmic amb la pràctica d'instruments de petita percussió i l’expressió. 

Iniciació

Adreçat als alumnes a partir dels 6 anys. 

Estudien els primers conceptes melòdics i rítmics que ens ajuden a entendre la música. Classes pràctiques  cant i entonació, escriptura, audició de música, etc. És en aquest nivell on els nens coneixen les  families d'instruments  i els diferents instruments.


Nivell Elemental

A partir dels 8  anys .

Classes pràctiques  cant i entonació, escriptura, audició de música, etc. S'inicia  en la pràctica instrumental. Es recomana  la incorporació  a les formacions vocals i/o instrumentals (quan el nivell d'instrument ho permeti).


Nivell Mitjà

A partir dels 14 anys. 

Per poder cursar aquest nivell s’han de superar els continguts del Nivell i Elemental. S'amplia l’assignatura de llenguatge musical amb harmonia moderna.  L'aplicació de l'instrument a la classe de llenguatge permet entendre els conceptes musicals. És convenient i essencial fer més temps de música en grups vocals i/o instrumentals. 

Nivell Junior

Aprenentatge dirigit als alumnes a partir de 12 anys que sense coneixements previs volen iniciar-se en la música. El nivell és personalitzat i poden realitzar paralel·lament el llenguatge musical i la pràctica d'instrument.

 Nivell Sènior

A partir dels 18 anys

El cursos van dirigits a persones adultes (no hi ha límit d’edat), sense coneixements musicals o amb una formació bàsica. Les classes d’instruments són individuals, totalment personalitzades en funció del nivell, la capacitat i interessos.

Aula de necessitats especials

Va dirigit a aquelles persones que per diverses raons no poden seguir el pla d’estudis de l’escola. Ens adaptem al  ritme d’aprenentatge .

 


Correo
Llamada
Asignación
Acerca de